Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Văn bản pháp luật » 155 mẫu văn bản hợp đồng quản lý hành chính - dân sự - kinh tế thương mại & lao động - dự án đầu tư nước ngoài

155 mẫu văn bản hợp đồng quản lý hành chính - dân sự - kinh tế thương mại & lao động - dự án đầu tư nước ngoài

155 mẫu văn bản hợp đồng quản lý hành chính - dân sự - kinh tế thương mại & lao động - dự án đầu tư nước ngoài

155 mẫu văn bản hợp đồng quản lý hành chính - dân sự - kinh tế thương mại & lao động - dự án đầu tư nước ngoài

Tác giả: Luật gia phạm văn phấn

Nhà xuất bản: Tài chính

Số trang: 420

Kích thước: 16x24cm

Giá bìa: 83,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 904

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 500 gram

Giá bán: 83,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Soạn thảo và xử lý các loại văn bản trong quản lý hành chính, quản lý kinh tế, giao dịch kinh doanh, lập và ký kết các hợp đồng kinh doanh, thương mại, dân sự, lao động, là công tác thường xuyên ở Cơ quan nhà nước, các Doanh nghiệp, các Tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Soạn thảo văn bản không những là nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản lý, các giám đốc, chuyên viên kinh doanh, trợ lý giám đốc, công chức văn phòng, mà còn liên quan đến tất cả mọi công dân khác.
Luật gia Phạm Văn Phấn và Luật gia Nguyễn Huy Anh, chuyên viên pháp luật Văn phòng Chính phủ cho tái bản cuốn “155 Mẫu Văn Bản Hợp đồng về quản lý Hành chính – Dân sự và Lao động, Kinh tế và Thương mại

– Dự án đầu tư nước ngoài.

Đây là cuốn sách được biên soạn và sưu tầm tương đối công phu và phong phú, đã được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc trong lần xuất bản trước. Lần tái bản này, quyển sách được cập nhật hóa trên cơ sở các văn bản mới được Chính phủ ban hành.
Nội dung cuốn sách được chia ra làm 5 phần:
- Phần thứ nhất: Mẫu văn bản quản lý Nhà nước.
- Phần thứ hai: Mẫu các loại hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế - thương mại.
-  Phần thứ ba: Các biểu mẫu về thủ tục hành chính, các loại đơn từ, hồ sơ về nhân sự.
-  Phần thứ tư: Mẫu Hồ sơ các Dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
-  Phần thứ năm: Phụ lục gồm các Luật, Thông tư, Nghị định cập nhật hóa, là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc soạn thảo và ban hành văn bản, hồ sơ.
Sách được trình bày dưới dạng những “mẫu…” mang tính phổ biến thường gặp trong hoạt động quản lý, giao dịch thương mại, kinh doanh và dân sự.

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT : vĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC..
A. VĂN BẢN PHÁP QUY..
I. MẪU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Mẫu số 1: Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ quốc hội
Mẫu số 2: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
II. MẪU VĂN BẢN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC BAN HÀNH
Mẫu số 3: Lệnh của Chủ tịch nước.
Mẫu số 4: Quyết định của Chủ tịch nước.
III. MẪU VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 12
Mẫu số 5: Nghị quyết của Chính phủ.
Mẫu số 6: Nghị định của Chính phủ.
Mẫu số 7: Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)
Mẫu số 8: Điều lệ của Chính phủ.
Mẫu số 9: Quyết định quy định cụ thể về việc…...
Mẫu số 10: Quyết định trực tiếp ban hành quy chế hoặc quy định.
Mẫu số 11: Quy định (quy chế)
Mẫu số 12: Chỉ thị
IV. MẪU VĂN BẢN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Mẫu số 13: Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
Mẫu số 14: Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy chế hoặc quy định.
Mẫu số 15: Mẫu quy chế (quy định) …...
Mẫu số 16: Quyết định của Viện trưởng VKS Nhân dân tối cao.
Mẫu số 17: Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Mẫu số 18: Chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
Mẫu số 19: Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Mẫu số 20: Thông tư liên tịch.
V. MẪU VĂN BẢN CỦA HĐND, UBND CÁC CẤP BAN HÀNH
Mẫu số 21: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
Mẫu số 22: Quyết định của Ủy ban nhân dân.
Mẫu số 23: Quyết định ban hành Quy chế (quy định)
Mẫu số 24: Chỉ thị của Ủy ban nhân dân.
b. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH..
I. MẪU CÔNG VĂN..
Mẫu số 25: Công văn của Chính phủ.
Mẫu số 26: Công văn thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp, hội nghị
Mẫu số 27: Công văn của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Mẫu số 28: Công văn của Hội đồng nhân dân.
II. MẪU THÔNG BÁO..
Mẫu số 29: Công văn thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp, hội nghị
Mẫu số 30: Thông báo kết luận của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Mẫu số 31: Thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân.
III. MẪU CÔNG ĐIỆN..
Mẫu số 32: Công điện của Thủ tướng Chính phủ.
IV. MẪU TỜ TRÌNH..
Mẫu số 33: Tờ trình (cấp Bộ)
V. GIẤY MỜI HỌP.
Mẫu số 34: Giấy mời họp.
VI. MẪU GIẤY GIỚI THIỆU..
Mẫu số 35: Giấy giới thiệu.
VII. MẪU PHIẾU GỬI
Mẫu số 36: Phiếu gửi
VIII. MẪU BIÊN BẢN..
Mẫu số 37: Biên bản họp Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã.
PHẦN THỨ HAI: HỢP ĐỒNG DÂN SỰ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI
a. MẪU HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG..
I. HỢP ĐỒNG DÂN SỰ..
Mẫu số 38: Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà ở.
Mẫu số 39: Hợp đồng thuê tài sản (Hợp đồng thuê nhà)
Mẫu số 40: Đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà.
Mẫu số 41: Đơn xin thuê nhà.
Mẫu số 42: Hợp đồng thuê nhà (đối với người nước ngoài)
Mẫu số 43: Hợp đồng cho mượn tài sản.
Mẫu số 44: Hợp đồng làm gia sư..
Mẫu số 45: Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý.
Mẫu số 46: Hợp đồng sửa chữa nhà ở.
Mẫu số 47: Hợp đồng gửi, giữ tài sản.
Mẫu số 48: Giấy ủy quyền nhà.
Mẫu số 49: Hợp đồng vay tiền.
Mẫu số 50: Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước)
Mẫu số 51: Đơn đề nghị chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
Mẫu số 52: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán.
Mẫu số 53: Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán.
Mẫu số 54: Hợp đồng đặt cọc.
Mẫu số 55: Hợp đồng tặng cho.
Mẫu số 56: Hợp đồng trao đổi tài sản.
Mẫu số 57: Đơn xin giao đất để làm nhà ở (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG..
Mẫu số 58: Hợp đồng lao động.
Mẫu số 59: Phụ lục Hợp đồng lao động.
Mẫu số 60: Thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc.
Mẫu số 61: Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
Mẫu số 62: Hợp đồng cung ứng lao động.
Mẫu số 63: Mẫu hợp đồng thử việc.
Mẫu số 64: Hợp đồng làm việc đặc biệt
B. HỢP ĐỒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI
Mẫu số 65: Hợp đồng mua bán hàng hóa.
Mẫu số 66: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
Mẫu số 67: Hợp đồng đại diện.
Mẫu số 68: Hợp đồng môi giới thương mại
Mẫu số 69: Hợp đồng ủy thác nhập khẩu.
Mẫu số 70: Hợp đồng ủy thác xuất khẩu.
Mẫu số 71: Hợp đồng thành lập đại lý.
Mẫu số 72: Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa.
Mẫu số 73: Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
Mẫu số 74: Hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm..
Mẫu số 75: Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình
Mẫu số 76: Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.
Mẫu số 77: Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu, lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình
Mẫu số 78: Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình
Mẫu số 79: Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình.
Mẫu số 80: Dự thảo mẫu hợp đồng kinh tế dịch vụ thủ công (sửa chữa xe, máy)
Mẫu số 81: Hợp đồng kinh tế dịch vụ cho thuê tài sản hoặc tư liệu sản xuất
Mẫu số 82: Hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật
Mẫu số 83: Hợp đồng xuất khẩu gạo.
Mẫu số 84: Hợp đồng xuất khẩu hải sản.
Mẫu số 85: Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.
PHẦN THỨ BA: CÁC BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VÀ CÁC LOẠI ĐƠN TỪ, HỒ SƠ NHÂN SỰ KHÁC
I. CÁC BIỂU MẪU VỀ HỘ TỊCH..
Mẫu số 86: Giấy khai sinh.
Mẫu số 87: Phần ghi chú việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính, bổ sung các nội dung trong giấy khai sinh
Mẫu số 88: Bản sao giấy khai sinh.
Mẫu số 89: Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (mẫu dùng cho người nước ngoài tại Việt Nam cũng tương tự)
Mẫu số 90: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Mẫu số 91: Mẫu giấy chứng nhận kết hôn (bản sao)
Mẫu số 92: Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi
Mẫu số 93: Mẫu giấy chứng tử..
Mẫu số 94: Mẫu giấy chứng tử (bản sao)
II. CÁC BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
Mẫu số 95: Mẫu biên bản tạm đình chỉ kinh doanh.
Mẫu số 96: Biên bản đình chỉ kinh doanh.
Mẫu số 97: Biên bản hòa giải
Mẫu số 98: Phiếu trả lại đơn.
Mẫu số 99: Phiếu chuyển đơn tố cáo.
Mẫu số 100: Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.
III. CÁC BIỂU MẪU VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH
Mẫu số 101: Quyết định về việc thanh tra hành chính.
Mẫu số 102: Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành về...
Mau số 103: Quyết định về việc trưng cầu giám định, thẩm định, thử nghiệm về...
Mẫu số 104: Xử phạt vi phạm hành chính.
Mẫu số 105: Quyết định về việc trả lại tang vật/ phương tiện vi phạm hành chính
Mẫu số 106: Về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về... (1) sang cơ quan Điều tra….
Mẫu số 107: Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Mẫu số 108: Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 1 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Mẫu số 109: Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Mẫu số 110: Quyết định về việc phúc tra kết quả thanh tra.
Mẫu số 111: Quyết định về việc gia hạn thanh tra.
Mẫu số 112: Quyết định xử phạt hành chính vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền/ cảnh cáo (thủ tục đơn giản)
Mẫu số 113: Về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt
Mẫu số 114: Quyết định về việc hủy bỏ hiệu lực Quyết định.
Mẫu số 115: Quyết định về việc tạm giữ tang vật/ phương tiện vi phạm hành chính
Mẫu số 116: Quyết định về việc niêm phong (mở niêm phong) tang vật/ phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính
Mẫu số 117: Về việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính.
Mẫu số 118: Biên bản thanh tra.
Mẫu số 119: Biên bản vi phạm hành chính.
Mẫu số 120: Biên bản lấy mẫu.
Mẫu số 121: Biên bản tịch thu tang vật/ phương tiện vi phạm hành chính.
Mau số 122: Biên bản tạm giữ tang vật/ phương tiện vi phạm hành chính.
Mẫu số 123: Biên bản tiêu hủy tang vật/ phương tiện vi phạm hành chính.
Mẫu số 124: Biên bản trả lại tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.
Mẫu số 125: Biên bản bàn giao tang vật/phương tiện vi phạm hành chính sang cơ quan điều tra
Mẫu số 126: Biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính sang cơ quan điều tra
Mẫu số 127: Biên bản công bố quyết định/kết luận thanh tra.
Mẫu số 128: Biên bản xác minh làm việc.
Mẫu số 129: Biên bản niêm phong, mở niêm phong.
Mẫu số 130: Biên bản cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Mẫu số 131: Bản thống kê tang vật/ phương tiện vi phạm hành chính.
Mẫu số 132: Biên bản khám người theo thủ tục hành chính.
Mẫu số 133: Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.
Mẫu số 134: Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Mẫu số 135: Quyết định thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Mẫu số 136: Mẫu biên bản ghi lời khai
Mẫu số 137: Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính.
Mẫu số 138: Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
Mẫu số 139: Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
IV. CÁC MẪU ĐƠN TỪ VÀ GIẤY TỜ NHÂN SỰ KHÁC
Mẫu số 140: Chứng chỉ hành nghề xây dựng.
Mẫu số 141: Cấp giấy phép xây dựng.
Mẫu số 142: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng.
Mẫu số 143: Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng.
Mẫu số 144: Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.
Mẫu số 145: Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép.
PHẦN THỨ TƯ: MẪU HỒ SƠ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM...
I. MẪU HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO KHU CÔNG NGHIỆP
Mẫu số 146: Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp.
Mẫu số 147: Giải trình kinh tế kỹ thuật
II. MẪU HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP
Mẫu số 148: Mẫu đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư..
Mẫu số 149: Đơn xin hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.
Mẫu số 150: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Mẫu số 151: Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh.
Mẫu số 152: Hợp đồng hợp tác liên doanh.
Mẫu số 153: Mẫu điều lệ doanh nghiệp liên doanh.
Mẫu số 154: Đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Mẫu số 155: Mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
PHẦN THỨ NĂM: PHỤ LỤC CƠ SỞ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN
1 - LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 17/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008
2 - NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 05 THÁNG 03 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
3 - THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book