Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Danh mục sách

 
 
Phần mền hỗ trợ Ebook
 
  • Thiết kế web

  • Tác giả : Freeware
  • Nhà xuất bản : Đh huế
  • Lượt xem: 720 lượt
  • Ngày đăng: 01/01/1970

Cập nhật: 17/4/2011

Lượt tải: 646 lượt

Miễn phí

Giới thiệu chung:

Giáo trình bao gồm 4 chương:
- Chương 1: Giới thiệu một số câu lệnh sử dụng trong việc định nghĩa các đối tượng dữ liệu như bảng dữ liệu, khung nhìn và chỉ mục.
- Chương 2: Trình bày bốn câu lệnh thao tác dữ liệu là SELECT, INSERT, UPDATE, và DELETE; trong đó tập trung chủ yếu ở câu lệnh select.
- Chương 3: Đề cập đến hai câu lệnh điều khiển GRANT và REVOKE sử dụng trong việc cấp phát và hủy bỏ quyền của người sử dụng CSDL.
- Chương 4: Giới thiệu về thủ tục lưu trữ và trigger. Đây là những đối tượng CSDL được sử dụng nhắm tăng hiệu năng sử dụng khi sử dụng CSDL

Gửi nhận xét của bạn về "Giáo trình sql (tiếng việt)"

Điểm đánh giá:
1. Tiêu đề của nhận xét:
2. Viết nhận xét của bạn vào bên dưới:

Ebook cùng thể loại

Top Ebook Download

Sách mới phát hành

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book